19 maja 2020 | godz. 10:00 Szkolenie certyfikowane

Placówki oświatowe pozostaną w trybie czasowego ograniczenia funkcjonowania przez co najmniej 10 tygodni.

Oznacza to, iż niezależnie od finalnej daty otwarcia szkół, okres nauczania zdalnego jest kluczowy dla:

 • realizacji podstawy programowej,
 • końcowej kwalifikacji uczniów,
 • sposobu informowania rodziców o zagrożeniach i proponowanych ocenach na koniec roku,
 • sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych i ósmoklasistów oraz rekrutacji,
 • a także rozliczania czasu pracy i dodatków dla nauczycieli.

Na newralgiczne pytania dotyczące aktualnej sytuacji odpowiemy podczas webinarium:

 • W jaki sposób uzupełniać dziennik, jeśli w placówce nie ma elektronicznego, a wyłączenie papierowy?
 • Czy można monitorować frekwencję uczniów na zajęciach zdalnych? Jak się to ma do końcowej oceny z zachowania?
 • Czy w razie wątpliwości, co do oceny końcowej ucznia, można przepisać ocenę z pierwszego semestru?
 • Jak nauczyciel powinien dokumentować czas swojej pracy i czy raport powinien być cotygodniowy czy codzienny?
 • Czy przesunięcie terminu egzaminów wpłynie na zmniejszenie wymiaru urlopu nauczycieli?

UWAGA!

CZĘŚĆ 2

Podczas obecnego webinarium, które poprowadzi ekspert-praktyk Jan Lewandowski, skupimy się na aspektach praktycznych i rekomendowanych rozwiązaniach.

Aby przekazywane informacje uzupełnić o pełną perspektywę prawno-formalną, każdy z uczestników otrzyma dostęp do nagrania I części webinaru poprowadzonego przez radcę prawnego - Joannę Jędrzejewską - eksperta w zakresie Prawa Oświatowego (wariant rozszerzony).

Na szkolenie zapraszamy

Dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników administracji.

Szkolenie certyfikowane

Dzięki webinarium

 • Dowiesz się, czy wdrożyłeś wszystkie niezbędne zmiany w regulaminach wewnątrzszkolnych oraz innych załącznikach do statutu, tak by dokumenty te prawidłowo odzwierciedlały tryb zdalnego nauczania
 • Poznasz praktyczne rozwiązania, które pozwolą Tobie zyskać pewność, że ani zapisy w dzienniku ani dokumentacja pracy nauczycieli, czy zasady oceniania w okresie nauczania na odległość nie zostaną zakwestionowane przez organy nadzoru
 • Dowiesz się, jakie rozwiązania w zakresie kryteriów wystawiania ocen końcowych, procedur informowania o nich rodziców i uczniów są rekomendowane, tak by nie zostały podważone na koniec roku
 • Zyskasz pewność jak rozliczać pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kontekście końca roku oraz co w wakacyjnym urlopie wypoczynkowym zmienia przesunięcie terminów egzaminów końcowych i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • Przygotujesz się na różne formalno-administracyjne scenariusze zakończenia roku szkolnego 2019/2020

PODCZAS WEBINARU

 • dowiesz się co bezwzględnie należy wdrożyć, jakie dokumenty powinny być przygotowane, aby zrealizować zmiany w klasyfikowaniu uczniów, harmonogramie egzaminów i rekrutacji,
 • poznasz przełożenie czasowego zamknięcia szkół na aspekty kadrowo-administracyjne związane z końcem roku szkolnego 2019/2020,
 • otrzymasz pakiet gotowych do wykorzystania druków obejmujących mi.in: dokumentację pracy zdalnej, organizację pracy – sprawy kadrowe, dokumenty niezbędne do spełnienia wymogów bezpieczeństwa i RODO, regulaminy nieodzowne przy realizacji nauczania na odległość.

UWAGA!

Na bieżąco śledzimy wszystkie wytyczne MEN oraz Rady Ministrów, ogłoszone i będące w toku prac legislacyjnych akty prawne. Wszystkie zmiany przepisów, które pojawią się do czasu webinarium włączymy do programu.

AGENDA

 • Stan na DZIŚ: najnowsze decyzje MEN (stan na: 19.05.2020) i ich konsekwencje dla placówek oświatowych.
 • Czy dopuszczalne jest zmniejszenie liczby godzin wynikających z ramowych planów nauczania? Jakie ma to konsekwencje dla klasyfikacji?
 • W jaki sposób skorygować programy nauczania aby opis warunków i sposobów pracy był adekwatny do warunków zdalnego nauczania i dokumentował zrealizowany program na potrzeby kontroli zewnętrznej.
 • Czy można weryfikować obecność ucznia na zajęciach zdalnych i pozostawić kryterium obecności/spóźnień przy wystawianiu końcowej oceny z zachowania?
 • Które regulaminy wewnątrzszkolne, w jaki sposób, w jakim trybie powinny zostać skorygowane m.in. aby wystawione oceny nie zostały zakwestionowane przez rodziców, uczniów.
 • W jaki sposób poinformować rodziców o zagrożeniach i ocenach na koniec roku podczas nauki zdalnej, czy w okresie pandemii można zaproponować spotkania bezpośrednie w szkole z zagrożonymi uczniami i ich rodzicami.
 • Klasyfikacja na podstawie ocen uzyskanych podczas nauczania zdalnego - czy w uzasadnionych przypadkach na koniec roku można przepisać ocenę z I semestru?
 • Procedura przeprowadzania Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej online – jak ją zwołać, jak to odzwierciedlić w regulaminie, jak weryfikować obecność oraz zabezpieczenia przed ew. nagrywaniem, uczestnictwem osoby postronnej, tajności głosowania.
 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, policealnych i branżowych – możliwe warianty i scenariusze na 19.05.2020 r.
 • Godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe, doraźne zastępstwa, praca świetlicy i biblioteki, przestój a wypłata wynagrodzenia oraz świadczenia urlopowego z ZFŚS – jak poprawnie je naliczyć w obecnej sytuacji.
 • Sesja Q&A i podsumowanie

Ekspert prowadzący

Jan Lewandowski

Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego (DODN Filia w Legnicy - dyrektor, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Kuratorium Oświaty w Legnicy – wizytator i wicekurator oświaty). Wieloletni nauczyciel i wychowawca w różnego typu placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, placówka kształcenia specjalnego, ośrodki doradztwa metodycznego). Nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy.

Jak oglądać

Wystarczy zwykły komputer z aktualną przeglądarką, tablet lub telefon. Dostęp do Internetu. Dla większego komfortu warto skorzystać ze słuchawek.

Gdzie i kiedy

Szkolenie odbywa się na żywo, ale jest rejestrowane; będzie można je odtwarzaż przez 3 miesiące. Link do transmisji na żywo otrzymasz kilka dni przed szkoleniem.

Certyfikat i materiały

Dodatkowe materiały (pliki, prezentacja, grafiki lub linki) udostępniane są wraz z certyfikatem do pobrania po webinarium.

Jesteśmy dla Ciebie

Nie obawiaj się... W razie problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza ekipa techniczna prowadzi dyżur w trakcie transmisji. Pomagamy, doradzamy na czacie lub przez telefon.