19 czerwca 2020 | godz. 10:00 Szkolenie certyfikowane

Sposób funkcjonowania szkół i przedszkoli wobec trwającej pandemii koronawirusa oraz przygotowanie w tych okolicznościach podsumowania roku szkolnego 2019/2020 musi uwzględniać inne przepisy oraz inne zapisy w dokumentacji niż to miało miejsce w poprzednich latach.

 • W jakim trybie należy dokonać zmiany planu nadzoru aby uwzględniał on okres nauki na odległość i konieczną w związku tym modyfikację pracy całej placówki?
 • W jaki sposób poprawnie ocenić i udokumentować nowe obszary jak np. efektywność nauczania zdalnego?
 • Jak przedstawić wyniki monitorowania realizacji podstawy programowej wobec braku jednoznacznej informacji zwrotnej, na ile uczniowie opanowali materiał realizowany w czasie nauczania zdalnego?
 • Jak sprawozdać realizację priorytetowych zadań szkoły, jeśli z racji problemów organizacyjno-techniczno-kadrowych, realizacja części z nich została ograniczona lub zawieszona na czas pandemii?
 • Jak prawidłowo dokończyć procedurę awansu zawodowego nauczycieli w zakładanym terminie pomimo niemożności zrealizowania planu rozwoju w pierwotnie zakładanej formie?

UWAGA!

Podczas obecnego webinarium, które poprowadzi ekspert-praktyk Jan Lewandowski skupimy się na praktycznej stronie wszystkich obowiązków związanych z podsumowaniem roku szkolnego.

CZĘŚĆ 2

Aby przekazywane informacje uzupełnić o pełną perspektywę związaną z właściwą dokumentacją, która odzwierciedli bieżące funkcjonowanie placówki w okresie zdalnego nauczania, każdy z uczestników otrzyma dostęp do nagrania II części webinaru, która odbyła się w dniu 19 maja br. (wariant rozszerzony).

Na szkolenie zapraszamy

dyrektorów placówek oświatowych szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz pracowników administracji.

Szkolenie certyfikowane

Dzięki webinarium

 • Wdrożysz wszystkie niezbędne zmiany formach sprawowania nadzoru, tak by prawidłowo odzwierciedlić tryb zdalnego nauczania
 • Właściwie zaraportujesz czynności dyrektora dotyczące nadzoru i poprawnie przygotujesz wnioski i wyniki oraz pełną informację z nadzoru pedagogicznego w roku 2019/2020 r.
 • Dowiesz co zawrzeć w rozdziale dotyczącym efektywności kształcenia i wyników (po ogłoszeniu wyników egzaminów przez OKE) w sprawozdaniu.
 • Poprawnie przeprowadzić procedurę oceniania i klasyfikacji w związku ze zdalnym nauczaniem.
 • Prawidłowo ocenisz pracę nauczycieli z uwzględnieniem pracy zdalnej.
 • Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo dokończyć procedurę awansu zawodowego nauczycieli, pomimo konieczności dokonania zmian w planie ich rozwoju zawodowego
 • Przygotujesz się na różne formalno-administracyjne scenariusze rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

PODCZAS WEBINARU

 • dowiesz się co bezwzględnie należy wdrożyć, jakie dokumenty powinny być przygotowane, aby zrealizować obowiązek przygotowania wniosków i wyników a w efekcie końcowym pełnej informacji z nadzoru pedagogicznego,
 • poznasz przełożenie czasowego zamknięcia szkół na aspekty kadrowe – w szczególności procedurę awansu zawodowego nauczycieli realizowaną w roku szkolnym 2019/2020,
 • otrzymasz pakiet gotowych do wykorzystania druków obejmujących mi.in: gotowe, przykładowe plany nadzoru pedagogicznego uwzględniające zapisy dotyczące kształcenia na odległość, gotowe przykładowe wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru wraz z raportem końcowym, raporty z ewaluacji wewnętrznej, sprawozdania pracowników

UWAGA!

Na bieżąco śledzimy wszystkie wytyczne MEN oraz Rady Ministrów, ogłoszone i będące w toku prac legislacyjnych akty prawne. Wszystkie zmiany przepisów, które pojawią się do czasu webinarium włączymy do programu.

AGENDA

 • Stan na DZIŚ: najnowsze decyzje MEN (stan na: 19 czerwca 2020) i ich konsekwencje dla finalnego raportu z pracy placówek oświatowych w roku 2019/2020 i zaplanowania roku 2020/2021.
 • Procedury oceniania i klasyfikacji – w jaki sposób, w obecnym czasie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, należy umożliwić uczniowi poprawienie oceny jeśli proponowany wynik końcowy został zakwestionowany przez rodzica bądź ucznia
 • Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna, w jaki sposób należy ją przeprowadzić, jak odzwierciedlić w regulaminie, jeśli ma się odbyć w trybie online, jak wówczas weryfikować obecność oraz zabezpieczenia przed ew. nagrywaniem, uczestnictwem osoby postronnej, tajności głosowania
 • Podsumowanie pracy placówki na koniec roku szkolnego – w jaki sposób prawidłowo dokonać ocen pracy kadry pedagogicznej z uwzględnieniem czasu nauki online, jakie przykładowe wnioski można zawrzeć w tej części podsumowania
 • Dyrektor jako kierownik zakładu pracy czyli jak przedstawić realizację planu pracy z uwzględnieniem wpływu na plan czasu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych
 • Jak powinny zostać zmodyfikowane zaplanowane na początku roku formy sprawowania nadzoru pedagogicznego w związku z czasem zdalnej nauki.
 • Jak wnioski i wyniki nadzoru, w każdym z podstawowych obszarów: ewaluacja, kontrola, wspomaganie, obserwacje, wyniki klasyfikacji rocznej oraz egzaminów zewnętrznych, wyniki monitorowania podstawy programowej, zmienia ostatnie trzy i pół miesiąca nauki na odległość
 • Wyniki monitorowania realizacji podstawy programowej: co powinna zawierać informacja z tego zakresu uwzględniająca okres zdalnego nauczania w odniesieniu do szkolnych procedur, ocen bieżących i rocznych, współpracy z uczniami i rodzicami
 • Jakich narzędzi użyć do oceny i jak odzwierciedlić w dokumentacji efektywność nauczania zdalnego, co powinna zawierać informacja z nadzoru dotycząca efektywności kształcenia i wyników, która będzie musiała zostać sporządzona po ogłoszeniu wyników egzaminów przez OKE.
 • Awans zawodowy – jak w związku z COVID-19 powinien zostać zmodyfikowany plan rozwoju zawodowego nauczyciela aby staż nie uległ przedłużeniu
 • W jakich sytuacjach należy jednak uznać, iż z powodu ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty staż nie został zrealizowany i zastosować procedurę jego przedłużenia, jak prawidłowo wyliczyć długość przedłużonego stażu
 • Jak złożyć sprawozdanie, projekt oceny, wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego, w obecnej sytuacji, tj. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane sprawozdanie, które umożliwi wydanie rzetelnej oceny, w jaki sposób powinna być przeprowadzona sama ocena
 • Godziny ponadwymiarowe, zajęcia dodatkowe – jak poprawnie je naliczyć w świetle obowiązku prowadzenia konsultacji i zajęć w klasach I-III, w połączeniu ze zdalnym nauczaniem uczniów pozostałych po 25 maja w domach
 • Sesja Q&A i podsumowanie

Ekspert prowadzący

Jan Lewandowski

Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego (DODN Filia w Legnicy - dyrektor, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Kuratorium Oświaty w Legnicy – wizytator i wicekurator oświaty). Wieloletni nauczyciel i wychowawca w różnego typu placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, placówka kształcenia specjalnego, ośrodki doradztwa metodycznego). Nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy.

Jak oglądać

Wystarczy zwykły komputer z aktualną przeglądarką, tablet lub telefon. Dostęp do Internetu. Dla większego komfortu warto skorzystać ze słuchawek.

Gdzie i kiedy

Szkolenie odbywa się na żywo, ale jest rejestrowane; będzie można je odtwarzaż przez 3 miesiące. Link do transmisji na żywo otrzymasz kilka dni przed szkoleniem.

Certyfikat i materiały

Dodatkowe materiały (pliki, prezentacja, grafiki lub linki) udostępniane są wraz z certyfikatem do pobrania po webinarium.

Jesteśmy dla Ciebie

Nie obawiaj się... W razie problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza ekipa techniczna prowadzi dyżur w trakcie transmisji. Pomagamy, doradzamy na czacie lub przez telefon.